Loading...

ГЛАВНАЯ
НОВОСТИ
Тоҷикон дар гузаргоҳи таърих

Тоҷикон дар гузаргоҳи таърих

2018-02-21 /  Автор:Editor2 /  Просмотров:195

     Тӯли қарнҳо ва солҳои зиёди таърихӣ Тоҷикистон-ин меҳани бостонии мо аз мавҷудият ва ҳастии хеш номҳои мухталифе ба ёдгор гузоштааст. Нахустин номи кишвари мо Ориёно буд ва Ориёӣ қадимтарин  номи кишвари мо аст, ки аз аҳди Авасто ва забони авастоӣ  маҳалли сарзамини Ориёиҳо, ки байни сарчашмаҳои Оқсу ва Сирдарё, шимоли Амударё ва Марвро ташкил медод аз чандин ҳазор сол дар он сарзамини васеъ зиндагӣ мекардаанд.
  Ба гувоҳи таърих нахустин номи кишвари мо-Ориёно қаламрави васеътареро, ки аз ҷараёни рудхонаҳои Помиру Ҳиндукуш об мехурданд, ба номи Ориёно ташкил намуданд. Аз аҳди Авасто ҳазор сол қабл аз мелод то қарнҳои панҷуми мелодӣ, ҳудудан якуним ҳазор сол ба ин мамлакат тааллуқ мегирад. Саввумин ва охирин номи ватани азизи мо Тоҷикистон аст, ки бар қарни бистуми мелодӣ бар он гузошта шудааст.  
  Бар асоси ковишҳо ва пажуҳишҳои бостоншиносон тоҷикон мардумони аслӣ ва бумии сарзаминҳои Ориёнои кӯҳан, Хуросони бузург ва Фароруди бостонӣ мебошанд. Владимир Бартолд ховаршиноси шинохтаи рус менигорад: «Мутолеоти мо дар боби таърихи Осиёи Миёна нишон медиҳад, ки мардуми бумии он ҷо ориёиҳои тоҷикнажод будаанд.» Тоҷикон намояндаи яке аз қадимтарин  ва бузургтарин ақвоми Осиёи Миёна ҳастанд. Эшон қабл аз зуҳури туркон дар ин ноҳия зиндагӣ мекарданд. Марказҳои   умдаи сукунати тоҷикҳо  Осиёи Миёна, Хуросони бузург, ба шумули Хуросони Шарқиву ғарбӣ, яъне Тоҷикистон, Афғонистон ва Эрони кунуниву Мовароуннаҳр мебошанд.
  Дар асоси манобеи муътабари таърихӣ, тоҷикон яке аз қавмҳои бузурги ориёӣ ва дорои тамаддуну фарҳанги чандин ҳазорсола мебошанд, ки ганҷинаҳои фикриву маънавии онҳо дар марҳилаҳои мухталифи таърих ба забонҳои гуногуни зиндаи ҷаҳон нигориш ёфта ва ба наслҳои ояндаи ҷаҳон расонида шудааст.  Ориёнои куҳан ба унвони меҳани таърихии тоҷикон, хостгоҳи оини бостонии Меҳр ё Митра, ки дар ҳазораи дуввум ва саввуми қабл аз милод зуҳур карда буд, мебошад. Ҳамчунин, оини Зардушт, ки дар осори Авастоӣ интишор ёфтааст, шашсад сол пеш аз милод дар ҳамин диёр шакл гирифта буд. Ин марзу бум натанҳо хостгоҳи оинҳои Метраву Зардушт, балки зодгоҳи аслии асотир ва хамосаҳои «Шоҳнома»-и Фирдавсии бузург низ мебошад.
   Тулонитарин давраи тамаддун дар сарзамини Ориёиҳои бузург  давраи Кушониҳо будааст. Мардумони он давра нафақат танҳо мардони ҷангӣ будаанд, балки ба гувоҳи таърих дар миёни кушониҳо ҳазорон олим, донишманд, паҳлавон, ҳунарманд, наққош, муҷассамасоз, меъмор, муҳандис ва ғайра вучуд доштаанд, ки гарду ғубори рӯзгор ва фишорҳои дуру дарози таърих  ҳанӯз натавонистааст, ки осори таърихӣ ва офаридаҳои он давраро аз назарҳо пинҳон кунад, балки бисёре аз осори гаронбаҳои баҷомонда аз давраи Кушониён ба баракати ковишҳои илмӣ ва бостоншиносӣ дар Тоҷикистон ба даст омадааст, ки   баёнгари таърихи дурахшони он давра ва нишоне аз устуворӣ ва истеъдоди саршори Кӯшониён аст. Кушониён яке аз ниёгони тоҷикон мебошанд, ки шоҳигарии онҳо аз асри 2 то мелод ва 4 мелодӣ идома ёфтааст. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давраи ҳукмронии Кушониёнро «ҳалқаи заррини таърихи халқи тоҷик» номидааст. Дар забони портӣ (парфиёнӣ) — Кушоншаҳр номида мешудааст.
   Дар замони Кушониён забонҳои кушонию бохтарӣ ва лаҳҷаҳои он, ки ба гурӯҳи забонҳои шарқии эронӣ мансуб мебошанд, роиҷ будааст. Ҳамчунин забоншиносон аз рӯи боқимондаҳои навиштаҷоти гуногун аслияти худи забони кушониро низ муайян намуда, онро ба зергурӯҳи шимолии забонҳои шарқии эронӣ мансуб донистаанд.
Муттаҳидшавии панҷ қабилаи кушонӣ дар водии Вахш сурат гирифтааст. Тибқи баъзе маълумоти таърихӣ, шоҳигарии Кушониён аз ҷониби қабилаҳои ҳиндуаврупоии «тохарҳо» асос гузошта шудааст. Сиккаҳои аввалин шоҳаншоҳи кушонӣ, ки Ҳерай-Санаб ном дошт, маҳз аз водии Вахш пайдо шудаанд.
Шаҳрҳо аз ҳудуди Бохтар ё баъдан Тахористон маҳз дар давраи Кушониён ривоҷу равнақ ёфтаанд. Аз ҷумла, дар ҳудуди мамлакати мо ба замони Кушониён димнаҳои Кайқубодшоҳ дар ноҳияи Қубодиён, Теппаи Шоҳ дар ноҳияи Шаҳритуз, Куҳан-Қалъа дар ноҳияи Ҷайҳун, Ҳалқаҷар дар ноҳияи Хуросон (собиқ Ғозималик), Ғаравқалъа ва Тамошотеппа дар ноҳияи Ёвон, Саксанохур дар ноҳияи Фархор, Қалъаи Чармгарони Поён (Қалъаи Мир) дар шаҳрҳои Кӯлоб, Шаҳринав, Душанбеи қадим дохил мешаванд. Ахиран, дар ҷануби Тоҷикистон дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ харобаҳои як шаҳри қадимие бо номи «Шаҳри кадимаи Кушониҳо» кашф шуд, ки ба гуфтаи бостоншиносон таърихи беш аз дуҳазорсола дорад. 
    Доир ба давлати Кушониён сарчашмаҳои зиёди таърихӣ ва ҷуғрофӣ маълумот дода, бори аввал бо ташаббуси аллома Б. Ғафуров дар Душанбе ва Кобул симпозиуми байналмилалӣ доир шуда, олимони бостоншинос ва таърихнигорон дар бораи ин макони ҷуғрофӣ маълумоти зиёдеро дар шакли рисола ва мақолаҳои илмӣ интишор дода, баъдҳо дар ин мавзӯъ китобҳои алоҳида низ ба чоп расониданд. Дар ин асарҳо таърихи пайдоиш ва ташаккули давлати Кушониён васеъ тасвир гардидааст.
    Заволи давлати Кушонро бо таҷовузи давлати ҷавони эронии Сосониён вобаста мекунанд. Муаррихи арабии Табарӣ менавишт, ки нахуст аз Сосониён Ардашери I (сс. 222/227 — 240 милодӣ) Марву Балху Хоразмро «то ҳудуди ақсои Хуросон» забт кардааст.[7] Гарчанде, ки баъзе таърихшиносон ба ин исботи Табарӣ эътимод намекунанд, мафҳум аст, ки давлати Кушон муборизаро зидди подшоҳии Сосониён бардошта натавонисту тахминан дар асри 3-юми милодӣ пароканда шуд.
       Бозгашти номи Кушониён 
Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 январи соли 2018 оид ба иваз намудани номи шаҳри Қӯрғонтеппа ва якчанд шаҳру маҳалҳои маъмурии вилояти Хатлон, номи ноҳияи Бохтар ба ноҳияи Кӯшониён иваз карда шуд.    

 Зуҳро Турсунова
 Шуъбаи
иттилоот ва нашрия